Sales & MKT

Chu kỳ (PDCA) có vai trò là giải quyết tất cả các vấn đề. Bạn càng sớm có thể nhìn nhận ra một giải

Read More

Sales & MKT

Tiếp theo của series các phương thức giao tiếp HTTP, bài này chúng ta cùng đi tìm hiểu hai phương thức khác được

Read More

Sales & MKT

Khái quát API API là viết tắt của Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng). Hiện nay API được rất nhiều các

Read More

Sales & MKT

Hiện nguyên lý REST và cấu trúc dữ liệu RESTful được biết đến rất rộng rãi trong giới lập trình, nhưng vẫn có nhiều người

Read More

Lập trình

 Rest là gì? Những khái niệm đầu tiên về REST(REpresentational State Transfer) được đưa ra vào năm 2000 trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas

Read More