Sales & MKT

Các ngành công nghiệp công nghệ cao đang dành nhiều nguồn lực vào lĩnh vực Internet of Things(IoT). Các công ty công nghệ cùng

Read More

Sales & MKT

Định nghĩa trí tuệ nhân tạo: (AI: Artificial Intelligence) có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên

Read More

Sales & MKT

Bài viết này Movan sẽ nói tóm gọn về lịch sử hình thành và phát triển của API. API (Application Programming Interface –

Read More

ISO - Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy trình kinh doanh, Tái cấu trúc doanh nghiệp

Chia sẻ bộ Tài liệu CEO 4.0 - Tải về Bộ Tài Liệu Quản trị doanh nghiệp từ A - Z Thời đại công

Read More

Sales & MKT

Cmd (Command Prompt) là một chương trình do gã khủng lồ Microsoft tạo ra từ rất lâu, từ ngày xửa ngày xưa. Đến

Read More