Chuyển đổi số, Smart factory

Phần mềm tự động hóa quy trình nghiệp vụ Movan ISO (hay còn gọi là Phần mềm BPMS Quản lý quy trình nghiệp

Read More

Quy trình kinh doanh

Hồ sơ có thể quan trọng đối với doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là việc quản lý hồ sơ là việc rất

Read More

Quality Resources, Six Sigma, SPC-Statistical Process Control

William Edwards Deming là một kỹ sư, nhà thống kê, giáo sư, nhà phát minh, giảng viên và chuyên gia tư vấn quản

Read More

Chuyển đổi số, ISO - Tiêu chuẩn Quốc tế, Quality Resources, Smart factory

Khái niệm QMS – Quality Management System  hầu như luôn gắn liền với các tiêu chuẩn/ hệ thống ISO. Hôm nay hãy cùng MovanISO

Read More

Supply Chain Management

Các tổ chức ngày nay ngày càng nhận ra tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các chức năng trong quá trình

Read More

Quy trình kinh doanh

Với năm mới đang cận kề, có rất nhiều cuộc trò chuyện xung quanh những gì sẽ xảy ra tiếp theo và tác

Read More