Movaŋ ISO Nền tảng giúp tổ chức

Chuyển đổi số linh hoạt

Movan ISO là phần mềm BPMS đầy đủ được lựa chọn cho các tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, TS 16949, ISO 22718, ISO 22000, HACCP, GMP, BRC, FSSC 22000 .. giúp Tự động hóa Quy trình chuẩn ISO


Sứ mệnh của chúng tôi giúp các doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách bình đẳng kỹ thuật số ở các khu vực đang phát triển.

Tận hưởng năng suất làm việc với Movaŋ ISO

Kết nối Con người - Quy trình - Máy móc

Movaŋ ISO là BPMS Trung tâm Kết nối Chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp số hoá toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Giúp kết nối Con người - Quy trình - Máy móc(IoT).

Chi phí hợp lý, Dễ dàng triển khai

Movaŋ ISO được thiết kế theo hướng linh hoạt, Kéo & Thả; triển khai, áp dụng nhanh, dễ điều chỉnh.

Thân thiện điện thoại di động.

Tự động hóa và Số hóa Quy trình, tài liệu ISO

 • Tự động hóa Quy trình kinh doanh
 • Số hóa Tài liệu (biểu mẫu, tập tin đính kèm) 
 • Triển khai PDCA linh hoạt

Movaŋ ISO là BPMS Trung tâm Kết nối Chuyển đổi số

Kết nối Con người - Quy trình - Máy móc

Movaŋ ISO giúp doanh nghiệp số hoá/tự động hóa toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Giúp kết nối Con người - Quy trình - Máy móc. Mở sẵn cổng kết nối với hơn 300 kết nối thông qua Rest API/Apache Camel/Mulesoft.. Dễ dàng kết nối:

Các thiết bị máy móc phần cứng, IoT

PLC, Camera, IoT, Sensors..

Các dịch vụ banking, digital cloud

Kết nối Các dịch vụ banking, digital cloud, AI/nhận dạng khuôn mặt/ nhận dạng văn bản..

Các phần mềm của bên thứ 3

Kết nối phần mềm ERP, kế toán, CRM, DRM, HRM, chấm công, kiểm soát cổng ra vào ...

Lợi ích khi sử dụng Movaŋ ISO là Nền tảng giúp tổ chức Chuyển đổi số Linh hoạt

Một phần mềm quản trị chất lượng BPMS trên điện toán đám mây tiêu chuẩn quốc tế

Số hóa Quy trình

Áp dụng ISO thông qua lưu trữ thông tin online; đáp ứng việc Xây dựng, thực thi, theo dõi , cải tiến Quy trình trong ISO.

Đóng gói kinh nghiệm

Đóng gói kinh nghiệm, tiết kiệm thời gian đào tạo nhân viên mới, tránh phụ thuộc khi nhân viên nghỉ việc.

Cụ thể hóa chiến lược & các mục tiêu

Các bộ phận cốt lõi/ phòng ban biết được mình đang ở đâu trong chiến lược, mục tiêu của tổ chức.

Bigdata Lưu trữ tập trung

Lưu trữ thông tin tập trung. Tiết kiệm thời gian tra cứu, tìm kiếm, tổng hợp thông tin.

Trao đổi hiệu quả

Thông tin đầy đủ và được phân loại theo từng quy trình tác vụ, công việc cụ thể

Hoàn thành đúng thời hạn

Hoàn thành công việc đúng thời hạn, phân công rõ ràng theo quy trình, không phải nhớ tài liệu quy trình trên giấy

Movaŋ ISO giúp Doanh nghiệp Triển khai Chuyển đổi số dễ dàng

Với triết lý tinh gọn, nhanh nhẹn, di động. Chúng tôi đã làm việc không ngừng, để giúp doanh nghiệp triển khai Chuyển đổi số linh hoạt

Kiến trúc BPMS MOVAN ISO

Kiến trúc BPMS MOVAN ISO

01
PDCA
Nhanh nhẹn

Bàn giao quy trình theo phương thức PDCA linh hoạt; lập và vẽ quy trình ISO đến đâu đưa vào áp dụng thực tế ngay trên bảng điều khiển.

Tích hợp sẵn tính năng Quản lý phiên bản Quy trình, Biểu mẫu thực hành theo phương thức PDCA linh hoạt.

02 
Kéo& Thả

Kéo & Thả quy trình bằng các khối logic linh hoạt không phải chờ thời gian code kéo dài.

Tiết kiệm tới 90% thời gian, chi phí mà doanh nghiệp tự xây dựng phần mềm quản lý riêng mà rất khó sửa chữa, bảo trì.

03
Di động

Thân thiện người dùng điện thoại/thiết bị di động.Sử dụng ứng dụng di động để hoàn thành công việc; trao đổi thông tin và báo cáo dễ dàng.

Tự động hóa và Số hóa Quy trình, tài liệu ISO

Tự động hóa Quy trình

 • Với Movaŋ ISO bằng cách Kéo & Thả quy trình/e-forms bằng các khối logic linh hoạt không phải chờ thời gian lập lập trình kéo dài.
 • Tự động hóa những quy trình phức tạp, nhiều nhánh rẽ, nhiều phòng ban, nhiều người tham gia. Phối hợp Quy trình, con người và máy móc thiết bị.
 • Tự động hóa quy trình nghiệp vụ lặp đi lặp lại

Số hóa Tài liệu (biểu mẫu, tập tin đính kèm)

 • Số hóa Tài liệu theo quy trình

 • Quản lý tài liệu, thông điệp, ghi chú tập trung ngay trong từng tác vụ công việc của quy trình. 

 • Giúp Tìm kiếm, Chia sẻ, Tổng hợp,  rõ ràng, nhanh chóng.

Phương thức PDCA linh hoạt

 • Bản đồ nhiệt và các báo cáo hiệu suất giúp xác định các tắc nghẽn để cải tiến quy trình có thể được thực hiện
 • Cung cấp cái nhìn sâu sắc để đạt được giảm chi phí đáng kể dựa trên cải tiến liên tục của các quy trình
 • Đảm bảo rằng tất cả nhân viên trong tổ chức đang thực hiện các quy trình theo cùng một cách

Một phần mềm Quản trị Chất lượng trên điện toán đám mây

tiêu chuẩn quốc tế

Dễ dàng triển khai

 • Nắm bắt toàn bộ tiến trình công việc, biểu mẫu, quy trình trên một màn hình

Cơ sở hạ tầng cao cấp

 • Bảo vệ toàn vẹn dữ liệu theo SOC 2.

24/7 Hỗ trợ

 • Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
 • Đảm bảo vận hành doanh nghiệp và tính ổn định sản phẩm của được thông suốt.
 • Hỗ trợ ticket 24/7

Đối tác công nghệ

Đối tác truyền thông

Đối tác hỗ trợ kinh doanh

>