AI-Trí tuệ nhân tạo

Khả năng của ChatGPT kết hợp với Google Tài liệu/Trang tính của bạn gần như vô tận. Trong thời đại công nghệ hiện

Read More

AI-Trí tuệ nhân tạo

Hiện tại, OpenAI chỉ cho phép đăng ký ChatGPT ở các nước châu Âu, châu Mỹ như Mỹ, Anh, Pháp, Đức… và một

Read More

Sales & MKT

Các ngành công nghiệp công nghệ cao đang dành nhiều nguồn lực vào lĩnh vực Internet of Things(IoT). Các công ty công nghệ cùng

Read More

Sales & MKT

Định nghĩa trí tuệ nhân tạo: (AI: Artificial Intelligence) có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên

Read More

Sales & MKT

Bài viết này Movan sẽ nói tóm gọn về lịch sử hình thành và phát triển của API. API (Application Programming Interface –

Read More