Tháng Một 18, 2021

Nhà máy tự động của Audi tiến gần hơn đến công nghiệp 4.0 với Nền tảng Intelligent Edge của Intel

Tháng Một 18, 2021

Porsche Ứng dụng IoT và AI phân tích âm thanh hướng đến bảo trì dự đoán