Tháng Ba 4, 2024

Tóm tắt Báo cáo Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo (AI) năm 2023 do Viện Trí tuệ Nhân tạo Lấy Con người làm Trung tâm (HAI) Stanford công bố