Tháng Ba 2, 2024

Elon Musk kiện OpenAI, cáo buộc từ bỏ các nguyên tắc sáng lập