cmd.exe - công cụ hưu ích

Cmd (Command Prompt) là một chương trình do gã khủng lồ Microsoft tạo ra từ rất lâu, từ ngày xửa ngày xưa. Đến giờ nó vẫn được Microsoft đưa vào các hệ điều hành mới của mình mặc dù đã có thằng cháu chắt là PowerShell mạnh hơn thay thế! Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một số câu lệnh cmd thường được sử dụng trong Windows. Let’s go!

cmd.exe - công cụ hưu ích
cmd.exe – công cụ hưu ích

Lệnh Ping

Cú pháp như sau:
[code]ping ip/host [/t][/a][/l][/n][/code]

Trong đó:

 • ip là địa chỉ IP máy cần kiểm tra. host là tên máy tính cần kiểm tra. Cụ thể hơn ở đây bạn có thể điền địa chỉ IP hoặc tên miền.
 • Tham số /t: Sử dụng tham số này để máy tính liên tục “ping” đến máy tính đích, cho đến khi bạn bấm Ctrl + C
 • Tham số /a: Nhận địa chỉ IP từ tên host
 • Tham số /l : Xác định độ rộng của gói tin gửi đi kiểm tra. Một số hacker sử dụng tham số này để tấn công từ chối dịch vụ một máy tính (Ping of Death – một loại DoS), nhưng tôi nghĩ là hacker có công cụ riêng để ping một gói tin lớn như thế này, và phải có nhiều máy tính cùng ping một lượt.
 • Tham số /n : Xác định số gói tin sẽ gửi đi.

Công dụng :

 •  Lệnh này được sử dụng để kiểm tra xem một máy tính có kết nối với mạng không. Lệnh Ping sẽ gửi các gói tin từ máy tính bạn đang ngồi tới máy tính đích. Thông qua giá trị mà máy tính đích trả về đối với từng gói tin, bạn có thể xác định được tình trạng của đường truyền (chẳng hạn: gửi 4 gói tin nhưng chỉ nhận được 1 gói tin, chứng tỏ đường truyền rất chậm (xấu)). Hoặc cũng có thể xác định máy tính đó có kết nối hay không (Nếu không kết nối,kết quả là Unknow host)….

Lệnh Tracert

Cú pháp:

[code]tracert ip/host[/code]

Trong đó:

 • ip/host là tên miền hoặc IP máy cần kiểm tra

Công dụng:

 • Lệnh này sẽ cho phép bạn “nhìn thấy” đường đi của các gói tin từ máy tính của bạn đến máy tính đích, xem gói tin của bạn vòng qua các server nào, các router nào… Quá hay nếu bạn muốn thăm dò một server nào đó.

Lệnh Net Send

Cú pháp:

[code]Net send ip/host [content][/code]

Trong đó:

 • ip/host là tên miền hoặc IP máy cần kiểm tra
 • content là thông điệp bạn muốn gửi đến ip/host

Công dụng:

 •  Lệnh này sẽ gửi một thông điệp tới máy tính đích (có địa chỉ IP hoặc tên host).
 • Trong mạng LAN, ta có thể sử dụng lệnh này để chat với nhau. Trong phòng vi tính của trường tui thường dùng lệnh này để ghẹo mọi người! Bạn cũng có thể gởi cho tất cả các máy tính trong mạng LAN.

Lệnh IPCONFIG

Cú pháp

[code]ipconfig /all[/code]

Công dụng:

 • Lệnh này sẽ cho phép hiển thị cấu hình IP của máy tính bạn đang sử dụng, như tên host, địa chỉ IP, subnet…

Lệnh FTP

Cú pháp:
[code]ftp ip/host[/code]

Trong đó:

 • ip/host là tên miền hoặc IP máy cần kết nối

Nếu bạn kết nối thành công tới máy tính cần kết nối, thì máy tính sẽ yêu cầu bạn nhập username và password để upload dữ liệu.

cmd - lệnh ftp
cmd – lệnh ftp

Một số câu lệnh khác sau khi kết nối FTP thành công

 1. cd [tên thư mục]: chuyển sang thư mục khác trên máy chủ (nó giống như lệnh cd bình thường)
 2. dir: Xem danh sách các file và thư mục của thư mục hiện thời trên máy chủ (nó giống như lệnh dir bình thường)
 3. mdir [tên thư mục]: Tạo một thư mục mới có tên [tên thư mục] trên máy chủ
 4. rmdir [tên thư mục]: Xoá (remove directory) một thư mục trên máy chủ
 5. put [file]: tải một file [file] (đầy đủ cả đường dẫn. VD: c:\tp\bin\baitap.exe) từ máy bạn đang sử dụng lên máy chủ.
 6. close: Đóng phiên làm việc
 7. quit: Thoát khỏi chương trình ftp, quay trở về chế độ DOS command.

Công dụng:  FTP là một giao thức được sử dụng để gửi và nhận file giữa các máy tính với nhau. Windows đã cài đặt sẵn lệnh ftp, có tác dụng như một chương trình chạy trên nền console (văn bản), cho phép thực hiện kết nối đến máy chủ ftp

Lệnh Net View 

Cú pháp:

[code]Net View \\[tên máy tính/domain][code]

Công dụng:

 • Nếu chỉ có Net view: nó sẽ hiện ra danh sách các máy tính trong mạng cùng domain quản lý với máy tính bạn đang sử dụng.
 • Nếu đánh net view \\[tên máy tính], sẽ hiển thị các chia sẻ tài nguyên của máy tính [tên máy tính]. Sau khi sử dụng lệnh này, các bạn có thể sử dụng lệnh net use để sử dụng các nguồn tài nguyên chia sẻ này.

Các lệnh thao tác tệp và thư mục

 1. Lệnh DIR:
  • Cú pháp: dir
  • Công dụng: Xem danh sách các file và thư mục của thư mục hiện tại. Nếu bạn muốn biết thêm chắc năng và các cú pháp khác các bạ có thể gõ dir /?
 2. Lệnh DEL:
  • Cú pháp: del [đường dẫn tới tệp hoặc thư mục]
  • Công dụng: dùng để xoá tệp tin hoặc thư mục chỉ định
 3. Lệnh COPY:
  • Cú pháp: các bạn gõ copy /? để thiết thêm các chức năng.
  • Công dụng: cái tên nói lên tất cả.
 4. Tạo một tập tin:
  • Cú pháp:  >[drive]:\[path]\[tên tệp tin].[phần mở rộng]
 5. Lệnh openfiles:
  • Cú pháp: OpenFiles /Disconnect /ID [id] hoặc OpenFiles /Disconnect /A [tên-truy-cập]

Lệnh Tasklist 

Cú pháp:

[code]Tasklist[/code]

Công dụng:

 • Liệt kê các tác vụ (các chương trình ứng dụng đang chạy trong bộ nhớ máy tính) chi tiết. Sẽ cho bạn biết tên process đang chạy. Process là một luồng xử lý được CPU cấp riêng khi thực thi một ứng dụng (chương trình) hay PID (Process ID). TaskList hữu ích khi dùng với Taskkill.
 • Biết thêm chi tiết gõ: tasklist /?

Lệnh Taskkill

Cú pháp:

[code]Taskkill /PID [proccess id][/code]

Công dụng:

 • Tắt một process xác định đang chạy. Xác định process có thể bằng [process id] hoặc [process name]
 • Biết thêm các cú pháp liên quan tới taskkill gõ: taskkill /?

Kết luận

Trên đây chỉ là một số các câu lệnh cmd trong windows còn thiếu rất nhiều các câu lệnh hay khác trên windows. Tuy nhiên qua bài viết mình hy vọng các bạn có thể dùng cmd tốt hơn.

Rate this post

About the author 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>