Xây dựng văn hóa cải tiến liên tục trong một tổ chức vượt ra ngoài khả năng thực hiện các dự án cải tiến quy trình. Một tổ chức hỗ trợ cải tiến liên tục thúc đẩy văn hóa không đổ lỗi, tập trung vào trách nhiệm cải tiến của tất cả nhân viên và sử dụng tài năng của toàn bộ lực lượng lao động. Một tổ chức như vậy cho phép nhân viên lên tiếng khi họ nhìn thấy cơ hội cải tiến và coi trọng tất cả các phản hồi nhận được. Các loại tổ chức này tin rằng mọi người đều có hai công việc: thực hiện công việc và cải thiện công việc.

Nhưng làm thế nào để một tổ chức bắt đầu thu thập các ý tưởng để cải tiến? Một hệ thống bệnh viện quy mô trung bình ở đông bắc Ohio đã thực hiện một chương trình cải tiến liên tục cho nhân viên được gọi là ASPIRE. Chương trình ASPIRE tận dụng mạng nội bộ của hệ thống bệnh viện, mạng này sử dụng sản phẩm dựa trên web của Microsoft, SharePoint. Một biểu mẫu web được xây dựng cho phép nhân viên nhập một vấn đề đã xác định, ý tưởng của họ và lợi ích của việc giải quyết vấn đề. Ngoài ra, biểu mẫu cũng yêu cầu người dùng sắp xếp vấn đề với một trong các mục tiêu chiến lược của tổ chức và ấn định tác động kinh doanh.

Sau đó, nhân viên có thể chọn gửi biểu mẫu ẩn danh hoặc kèm theo thông tin liên hệ. Bằng cách cho phép người dùng chọn có hay không xác định danh tính của mình với một bài gửi, những người điều hành chương trình đang giúp thúc đẩy một môi trường tin cậy. Sau khi biểu mẫu web được gửi, một email sẽ được gửi đến các chuyên gia cải tiến quy trình của bệnh viện để xem xét và phân bổ nguồn lực. Quy trình làm việc này cho phép quá trình đệ trình và xem xét được sắp xếp hợp lý cho phép các ý tưởng được thực hiện nhanh chóng.

Chương trình đã chạy được 10 tháng và đã mang lại hơn 50 đề xuất cải tiến giúp tiết kiệm hơn 250.000 đô la. Sau khi xem xét, các nhà khảo sát từ The Joint Commission (một cơ quan kiểm định chính cho các tổ chức và chương trình chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ) đã khuyến nghị nên đưa chương trình ASPIRE vào làm phương pháp tốt nhất cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Việc triển khai và thành công của chương trình đã có tác động đáng kể đến việc xây dựng văn hóa cải tiến liên tục trên toàn hệ thống bệnh viện.

Nguồn: www.isixsigma.com

Rate this post

About the author 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>