Tháng Một 18, 2021

Giải pháp Trí tuệ nhân tạo Electronic Nose giúp đánh giá độ tươi của thịt

Tháng Một 18, 2021

Một số vị dụ thực tiễn về số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tháng Một 18, 2021

Ứng dụng AI và Machine Learning trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm

Tháng Một 18, 2021

3 điểm cân nhắc cho các lãnh đạo khi quyết định đầu tư vào AI