Terms

Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng… Việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Movan JSC đã luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Công ty chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như trình bày dưới đây. Và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi. Nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng. Bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép… Thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp.

chính sách, quyền riêng tư, privacy policy, Movan

Thu thập thông tin cá nhân

Khi Movan JSC thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản. Là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Movan sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết. Để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình. Mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm. Bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn không thể truy cập một số dịch vụ mà Movan cung cấp thông qua các Trang web của công ty.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Khi Movan đề nghị cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), Movan sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông tin. Sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân ở những mục đích sau. Đồng thời cũng có khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác. Như dữ liệu thống kê ở các biểu mẫu. Trong đó, dữ liệu không được phân biệt theo từng cá nhân.

  • Để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn mong muốn.
  • Để cải tiến dịch vụ cho bạn.
  • Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.

Quy tắc bảo mật

Movan sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi. Trừ những trường hợp sau:

  1. Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
  2. Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty. Hoặc nhà thầu phụ của Movan. Là những bên mà Movan có thỏa thuận về tính bí mật. Nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân.
  3. Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
  4. Luật yêu cầu tiết lộ.

Movan không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được giới thiệu trên trang web của Movan.

Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên Trang web của Movan duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được. Và các biện pháp thích hợp được thực hiện. Nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó. Khi các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên Trang web, những điều khoản sử dụng đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với “Chính sách về quyền riêng tư” này.

Xử lý thông tin cá nhân

Khi bạn đặt câu hỏi, đề nghị cung cấp tài khoản demo. Hoặc khi chúng tôi mời người dùng thử… Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân trên trang web của Movan. Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân. Bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật. Dựa trên Chính sách về quyền riêng tư này.

Trong trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, bạn có thể truy cập trang web của Movan. Mà không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân.

Sử dụng nhật ký truy cập

Khi bạn sử dụng trang web của Movan, nhật ký truy cập của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web. Chứ không được sử dụng để nhận dạng người dùng. Trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

Lưu ý

Movan nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, Movan không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Movan khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng. Để bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web của Movan.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOVAN
Địa chỉ: 185 Giang Vo – Dong Da – Hanoi
Hotline: 0356.000.123
Mail: [email protected]
Website: movan.vn

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>