Tháng Ba 2, 2024

Thiết bị và giao diện tiếp theo có phải là Trợ lý cá nhân AI trong Giao diện máy tính não (BCI) không

Tháng Ba 1, 2024

Google mở rộng BigQuery với Gemini, hỗ trợ vector cho cơ sở dữ liệu đám mây

Tháng Hai 29, 2024

Bài báo khoa học về AI có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2023