Tháng Ba 1, 2024

AI Augment sẽ thực hành kiểm tra lưỡi của người Trung Quốc cổ đại để chẩn đoán bệnh?