Thẻ: tăng doanh số bán hàng

Sự khác biệt giữa growth hacking và marketing

Sự khác biệt giữa growth hacking và marketing

Giống như phần lớn những người làm marketing cho các công ty khởi nghiệp. Tôi có một mối quan hệ yêu-ghét với thuật ngữ “growth hacker”. Một mặt, “growth hacker” cho phép những người làm …
>