Tháng Một 18, 2021

Một số vị dụ thực tiễn về số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tháng Một 18, 2021

Ứng dụng AI và Machine Learning trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm

Tháng Một 18, 2021

3 điểm cân nhắc cho các lãnh đạo khi quyết định đầu tư vào AI

Tháng Một 18, 2021

Porsche Ứng dụng IoT và AI phân tích âm thanh hướng đến bảo trì dự đoán

Tháng Một 18, 2021

IoT, AI và Blockchain đang thay đổi bối cảnh của ngành năng lượng tái tạo