0356.000.123

Phương pháp thu thập thông tin
khách hàng hiệu quả


rocket
  • Ebook cung cấp cơ sở để phát triển chiến dịch Marketing hiệu quả đối với thị trường mục tiêu đã chọn.
  • Doanh nghiệp xác định được khách hàng và hiểu quá trình mua hàng để có kế hoạch Marketing hiệu quả.
  • Đó là lý do bạn cần thu thập thông tin khách hàng, thông tin này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp quan trọng về vấn đề làm như thế nào để đến được với khách hàng và phục vụ họ hiệu quả hơn. 

QUÀ TẶNG doanh nghiệp trị giá 3.800.000Đ này tôi dành cho bạn sẽ giúp bạn

  • Tầm quan trọng của việc tìm hiểu thông tin về khách hàng và khách hàng tiềm năng.
  • Phân biệt sự khác nhau giữa Người mua tiêu dùng và Người mua là các tổ chức.
  • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của cả Người mua tiêu dùng và Người mua là tổ chức.

Món quà dành tặng cho duy nhất 100 người đăng ký sớm nhất hoặc đến khi kết thúc thời gian đếm ngược dưới:

ĐĂNG KÝ


Copyright 2018, Movan JSC - Disclaimer

>