Thêm những email được gửi từ MOVAN JSC vào danh bạ và để ở chế độ ưu tiên. 

Điều này rất quan trọng, bạn không chỉ nhận được những thông tin từ chúng tôi mà quan trọng hơn, bạn sẽ nhận được những HƯỚNG DẪN có ích nhất về Internet Marketing và các tài liệu hay về Marketing online, Checklist hướng dẫn khác.

Nếu email của chúng tôi không gửi được đến bạn, bạn sẽ không nhận được toàn bộ lợi ích từ chúng tôi. Vì vậy, vui lòng làm theo hướng dẫn đơn giản bên dưới để đảm bảo nhận được mọi lợi ích từ chúng tôi:    

Vui lòng làm theo chỉ dẫn bên dưới cho Gmail:

1. Trong hộp thư đến của bạn, tìm kiếm email gửi từ [email protected]

2. Bấm giữ chuột trái, Kéo email đó vào mục “Primary – Chính” như hình bên dưới.

Để tìm kiếm Email từ Movan dễ dàng hơn, bạn có thể bấm nút đánh dấu * là email quan trọng