Tháng Một 18, 2021

Giải pháp Trí tuệ nhân tạo Electronic Nose giúp đánh giá độ tươi của thịt