Chuyên mục: Blog

linkedIn-la-gi-1

LinkedIn là gì? Tại sao bạn nên tham gia?

Có thể bạn đã nghe từ ” LinkedIn ‘” được nói bởi các đồng nghiệp của bạn tại nơi làm việc, được đề cập bởi các bạn cùng lớp ở trường hoặc được nói bởi một người …
landing-page-la-gi-1

Landing page là gì? Tại sao dùng landing page?

Các nhà Online marketers đã sử dụng thuật ngữ “landing page”. Trong nhiều năm để mô tả một chiến thuật bán hàng tập trung vào việc khiến mọi người thực hiện một hành động cụ …
>