Lập trình - Movan.vn

Các bài viết: Lập trình

Cách hệ thống live stream hoạt động

Stream video hoạt động như thế nào? Streaming Video là việc chia nhỏ các file media thành từng frame, sau đó gửi những frame vào bộ nhớ đệm của máy tính và hiển

ĐỌC THÊM

Phân biệt RestAPI và GraphAPI

 Rest là gì? Những khái niệm đầu tiên về REST(REpresentational State Transfer) được đưa ra vào năm 2000 trong luận văn tiến sĩ của Roy Thomas Fielding (đồng sáng lập

ĐỌC THÊM

REST API là gì? Giới thiệu về REST API.

REST là kiến trúc phần mềm ngày càng trở lên phổ biến trên internet. Bạn thắc mắc REST là cái gì, cách thức tổ chức nó như thế nào, v.v… Bài viết này sẽ

ĐỌC THÊM
>