IoT - Movan.vn

Các bài viết: IoT

Tiếp thị số qua nền tảng di động

        Tạo sao cần phải tập trung vào nền tảng di động ??? Hiện trên toàn thế giới có khoảng 7,4 tỷ thiết bị di động, 2,16 tỷ người dùng smartphone. Tại

ĐỌC THÊM

Lỗ Hổng Trên Apache Tomcat

I.APACHE TOMCAT Phần mềm Apache Tomcat  là  ứng dụng mã nguồn mở của các trang JavaServer Pages, công nghệ Java Expression Language ,Java WebSocket. Servlet Java, Các trang JavaServer,

ĐỌC THÊM
>