Câu chuyện khách hàng - Movan.vn
MOVAN JSC
Shares

Các bài viết về Câu chuyện khách hàng

Tìm hiểu ngay: Tiếp thị của bạn có thể tạo ra một phong trào không?

Shares
Tiếp thị của bạn có thể tạo ra một phong trào không

Đôi khi một thông điệp, chiến dịch hoặc sản phẩm mang một cuộc sống riêng của mình và trở thành một phong trào chính đáng. Hãy nghĩ đến chiến dịch Dove’s Real Beauty , TOMS Shoes. Những thông điệp này đã vượt ra ngoài việc tiếp thị để trở thành những người bắt đầu cuộc trò […]

ĐỌC THÊM

Khách Hàng Tiềm Năng Giúp Tăng Trưởng Doanh Số Bất Ngờ

Shares
Khách Hàng Tiềm Năng Giúp Tăng Trưởng Doanh Số Bất Ngờ

Kinh doanh là một câu chuyện không hề đơn giản, ngày càng nhiều người làm kinh doanh thông minh hơn. Nếu bạn không liên tục cải tiến để thích nghi thì bạn sẽ bị đào thải. Để tạo ra kết quả bạn cần cả một quá trình không hề ngắn. Là một doanh nghiệp, bạn […]

ĐỌC THÊM
by Movan
>