AI-Trí tuệ nhân tạo - Movan.vn

0356.000.123

Các bài viết: AI-Trí tuệ nhân tạo

XGBoost: thuật toán giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi Kaggle

XGBoost là viết tắt của Extreme Gradient Boosting. Đây là thuật toán state-of-the-art nhằm giải quyết bài toán supervised learning cho độ chính xác khá cao bên cạnh mô

ĐỌC THÊM
>