AI-Trí tuệ nhân tạo - Movan.vn

Các bài viết về AI-Trí tuệ nhân tạo

Hệ điều hành dành cho IoT tương lai

Các ngành công nghiệp công nghệ cao đang dành nhiều nguồn lực vào lĩnh vực Internet of Things(IoT). Các công ty công nghệ cùng với cộng đồng mã nguồn mở cũng

ĐỌC THÊM

Trí tuệ nhân tạo AI

Định nghĩa trí tuệ nhân tạo: (AI: Artificial Intelligence) có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành

ĐỌC THÊM

Công nghệ thực tế ảo cho lĩnh vực bất động sản

Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo (tiếng Anh là virtual reality, viết tắt là VR) sẽ là công nghệ tương lai giúp con người tương tác với thế giới ảo một

ĐỌC THÊM

Tại sao Marketing AI là tương lai của nội dung Marketing?

Có một câu hỏi lớn được đặt ra là: Công ty của tôi có thể tự động hóa và mở rộng hoạt động tiếp thị nội dung của chúng tôi bằng cách sử dụng AI tiếp

ĐỌC THÊM

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc marketing?

Trí tuệ nhân tạo ( AI) là một xu thế phát triển tất yếu trong cuộc sống thời đại công nghệ số. Việc ứng dụng AI vào quá trình marketing càng trở nên hữu ích

ĐỌC THÊM
by Movan
>