10.000 contacts

$ 7.725

12 THÁNG

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • 5 Users

100.000 contacts

$ 49.442

12 THÁNG

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 10 Users

500.000 contacts

$ 142.146

12 THÁNG

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 20 Users

10.000 contacts

$ 4.635

6 THÁNG

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 5 Users

100.000 contacts

$ 29.665

6 THÁNG

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 10 Users

500.000 contacts

$ 85.288

6 THÁNG

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 20 Users

10.000 contacts

$ 650

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 5 Users

100.000 contacts

$ 4,152

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 10 Users

500.000 contacts

$ 11,937

 • Multi-channel DripFlow
 • Contact Segmentation >70 Filters
 • Channels SMS, Email,Push Notification
 • Lead Capture Forms
 • Facebook Ads, Google Ads Export
 • Website tracking
 • Advanced Email Analytics
 • Custom reports
 • Developer support
 • 20 Users

Bảng giá trên không bao gồm phí gửi SMS, Push Notification, Email ; chi phí dịch vụ triển khai campaign vui lòng xem ở Bảng giá dịch
vụ

Bảng giá có giá trị từ ngày 05/01/2019 - Bảng giá và chương trình khuyến mại có thể thay đổi, vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất.

PHỤ PHÍ (TÙY CHỌN):

 • Dịch vụ: Phát triển Nhân cách khách hàng mục tiêu(Personas development): 5.000.000 đ - Giá/01 Nhân cách/01 Lượt - Tối thiểu 3 Nhân cách Khách hàng mục tiêu.
 • Dịch vụ: Ánh xạ Hành trình mua hàng vào Phễu kinh doanh(Buyer Journey macth Sales Funnel): 5.000.000 đ - Giá/01 Nhân cách/01 Lượt.
 • Dịch vụ: Xác định Thông điệp cho Nhân cách mục tiêu, Chiến lược nội dung, Lập bản đồ nội dung và Lập timeline Public nội dung(4 Quý): 15.000.000 đ.
 • Phí khởi tạo SMS BrandName: 600.000đ. Phí SMS movan hỗ trợ khách hàng giá tốt nhất từ nhà cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ: Outsource Cài đặt & Triển khai chiến dịch (Phù hợp cho doanh nghiệp chưa có nhân sự triển khai): 20.000.000đ.

*Chi tiết phụ phí dịch vụ kèm theo được gửi theo bảng báo giá, chi tiết vui lòng liên hệ.


Chi tiết bảng giá contacts

Gói 12 tháng

10.000 contacts

1500đ/1 contact/tháng, bao gồm <10 emails/tháng/1 contact. 

Gói 12 tháng

100.000 contacts

900đ/1 contact/tháng, bao gồm <10 emails/tháng/1 contact. 

Gói 12 tháng

500.000 contacts

450đ/1 contact/tháng, bao gồm <10 emails/tháng/1 contact. 


GÓI ENTERPRISE

Dành cho các doanh nghiệp có số lượng contacts trên 500.000 tìm kiếm các giải pháp hiệu suất cao, có khả năng mở rộng.