tài liệu “8 bước xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội"


Khi thế giới số mở rộng với mạng lưới kênh thông tin dày đặc, mọi người dùng đều trở thành những nhà sản xuất và phát tán nội dung. Hơn bao giờ hết, khủng hoảng có thể xảy ra với mọi doanh nghiệp ở bất cứ qui mô nào kể cả là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nghiên cứu liên quan cho thấy số vụ khủng hoảng thương hiệu xuất phát từ các trang mạng trực tuyến tăng lên mười lần trong thập kỷ qua. Số vụ xuất phát từ Internet và mạng xã hội trong một năm 2014 tương đương với số vụ diễn ra trong bảy năm trên các phương tiện truyền thông khác.

Vậy để có thể quản trị và xử lý hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp của bạn.

Movan JSC xin chia sẻ tài liệu “8 BƯỚC XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI” sẽ cung cấp cho bạn kiến thức tổng hợp và tinh gọn nhất.

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Dung lượng:

3.68 MB


Định dạng:

*.PDF


Ngày tải lên:

26/02/2019


Lượt tải:

372


© Movan JSC. All rights Reserved   I   Policy  I   Disclaimer 

>